Terapia podľa Ľudmily Mojžišovej

Sa využíva pri:                                                                                                                                                             

  • bolesti hlavy
  • bolesti chrbta
  • bolesti kostrče
  • bolesti v pánve
  • funkčnej ženskej neplodnosti (sterilita)
  • neschopnosti donosiť plod (infertilita)
  • bolestivej menštruácii
  • dyskomforte pri pohlavom styku
  • inkontinencii (únik moču)
  • chronická zápcha

 

Pani Mojžišová manuálnymi technikami pomáhala od bolesti kĺbov a chrbtice. Postupne túto metódu zdokonaľovala a zistila, že sa dá využiť aj pri ženskej neplodnosti. Prepracovala metodiku a následne liečbu , ktorú pomerne úspešne využívala v praxi. Veľký význam pri liečbe funkčnej sterility má správna funkcia  panvového dna.  Napätie a skrátené svaly v oblasti panvy spôsobujú zlé prekrvenie a okysličenie orgánov  a to môže byť jedna z príčin neplodnosti. K liečbe sterility neodmysliteľne patrí cvičenie, ktoré je rozpracované do určitej schémy.   Terapia sa robí v 2 dňoch po sebe.   Túto terapiu môžu absolvovať aj muži.  (zlepšenie spermiogramu)

Nielen sterilitu ale aj hore popísané  problémy sa dajú ovplyvniť pomocou tejto terapie.  Pred samotnou terapiou sa robí vyšetrenie, pomocou ktorého zisťujeme blokády:  jednotlivých rebier, chrbtice a kostrče , ktoré potom vieme uvoľniť.