O mne

Pracujem ako fyzioterapeut viac ako 20 rokov. Počas svojej praxe som sa stretávala s pacientami po úrazoch, operáciach, v akútnych i chronických štádiách ortopedických, neurologických či gynekologických ochorení.

 

MOJA PRAX

2012 : Sanatórium Jablunkov

1994 – 2012:  NsP Čadca

1993 – 1994 : Kúpele Jánske Lázně

Kúpele Turčianske Teplice

 

VZDELANIE

2011 – 2013: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava –
špecializačné štúdium – špecializačná skúška

1999 – 2001 : Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
diplomovaný fyzioterapeut – absolventská skúška

1989 – 1993 : Stredá zdravotnícka škola Banská Bystrica
rehabilitačný pracovník – maturitná skúška

 

DOPLNKOVÉ VZDELANIE

2017: Rehabilitačný taping a cvičenie senzomotoriky – Třinec

2016: Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode – Žilina

2010: Športová fyzioterapia a tréning – Praha

2008 : Dornova metóda a Breusova masáž – Ostrava

2001: Mobilizačné techniky – Banská Bystrica

1997: Facilitačné techniky – Bratislava