Cenník služieb

Vstupné vyšetrenie dospelí + inštruktáž 60 min. 20€
Fyzioterapia dospelí 50 min. 22€
Fyzioterapia dospelí 30 min. 13€
Vstupné vyšetrenie deti + inštruktáž 50 min. 17€
Fyzioterapia deti 25 min. 10€
Klasická masáž 30 min. 10€
Breusova masáž 40 min. 15€
Dornova metóda 120 min. 40€
Dornova metóda – kontrola 60-90 min. 15-20€
Dornova metóda + Breusova masáž 120+30 min. 50€
Elektroliečba 4€
Ultrazvuk 3€